Voorbij de drempel en recht naar het potentieel – Twegos en emino slaan de handen in elkaar

Elk talent verdient een plek op de arbeidsmarkt, daar is men bij Emino van overtuigd. Werkzoekenden en werknemers met gezondheidsproblemen of een arbeidsbeperking kunnen bij deze vzw terecht voor ondersteuning om werk te vinden en te behouden op lange termijn. Met meer dan 300 coaches op 29  locaties in Vlaanderen en Brussel biedt emino daarvoor een brede en sterk lokaal verankerde expertise aan. Om kansen te creëren voor ongewoon talent én een antwoord te bieden op de krapte op de arbeidsmarkt, slaat emino nu de handen in elkaar met Twegos, een Belgische scale-up. Met Twegos ValueFit kan gemeten worden of er een match is in professionele waarden tussen talent en bedrijf. Doordat de match zo tastbaar wordt, krijgen werkgevers vertrouwen om verder te kijken dan een CV, en te investeren in het potentieel dat een talent biedt. In een krappe arbeidsmarkt is dat een win-win voor alle betrokken partijen.

“Emino is in 2017 ontstaan uit een fusie van 6 organisaties,” legt Christel Witgeers, algemeen directeur van emino, uit in het Antwerpse hoofdkantoor. “Net daarom was het voor ons zo interessant om Twegos ValueFit ook toe te passen op onze eigen organisatie. We voelden ergens dat er een soort van eigen DNA was opgebouwd, iets dat ons verbindt. Maar het is erg moeilijk om er de vinger op te leggen waarom iemand net wel en een ander net niet binnen een organisatie past. Met ValueFit konden we dat buikgevoel eindelijk tastbaar maken. Dat was een prettige bevestiging voor onze medewerkers – dat ‘aha’-gevoel versterkte de verbinding nog. Maar het zorgt er ook voor dat we dit DNA in de toekomst kunnen verzilveren. Nu we weten wàt emino net doet werken, kunnen we dit doortrekken in toekomstige rekrutering.”

De interne meting gaf emino het vertrouwen om de tool ook extern te gaan inzetten in hun dagelijkse praktijk. “Onze missie is een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen kansen krijgt en élk talent benut wordt,” licht Christel Witgeers toe. Bij ongewoon talent  kun je bijvoorbeeld denken aan anderstaligen, mensen met een fysieke, visuele of auditieve beperking, jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties, of mensen met kanker of een zeldzame aandoening. Kortom: mensen die drempels ervaren in de zoektocht naar werk of in het behoud van werk – drempels die te groot zijn om alleen te overwinnen. “Meer en meer doen we actieve outreaches naar kandidaten, bijvoorbeeld in samenwerking met lokale partnerorganisaties. Voor al onze deelnemers proberen we zo veel mogelijk drempels bij weg te nemen,” zegt Christel. Een voorbeeld daarvan is het werkplekleren waarbij de kandidaat kan meedraaien in het bedrijf. De jobcoach van emino ondersteunt daarbij zowel de deelnemer als de werkgever.

Een match in waarden geeft werkgevers het vertrouwen om verder te kijken dan een CV. Zo’n match verplaatst de focus van kwalificaties naar talent en potentieel. En dat is in de huidige arbeidsmarkt absoluut nodig

Christel Witgeers, algemeen directeur emino

Ook Twegos ValueFit moet helpen om drempels te verlagen. “We willen naar een rekruteringsmarkt waarbij niet zozeer het CV of het sollicitatiegesprek, maar de culturele match kansen biedt,” zegt Christel Witgeers. Ondanks de krapte op de markt stelt men bij emino immers vast dat er nog steeds sterk wordt gekeken naar specifieke kwalificaties. Maar het is niet altijd makkelijk om een werkgever te overtuigen om verder te kijken op basis van een buikgevoel. Het feit dat ValueFit een objectief resultaat zwart op wit kan voorleggen, maakt een verschil. “De waardenmatch fungeert hier als een soort toegangsticket, dat de werkgever meer vertrouwen geeft om oog te hebben voor het potentieel dat er wél is. Met ValueFit in ons aanbod kunnen we ook proactiever naar bedrijven toe stappen, want zij hebben vandaag een probleem waarvoor wij  een deel van de oplossing zijn.”

Momenteel loopt er een piloot met enkele bedrijven. Hun cultuur wordt nu gescand met Twegos ValueFit, zodat de jobcoaches van emino de juiste kandidaten  kunnen aanbevelen. Een project waarin Twegos graag ondersteunt. Arend van Itterbeek, CEO van Twegos, valt Christel Witgeers bij: “De schaarste op de arbeidsmarkt is momenteel zo hoog, dat we elk talent absoluut nodig hebben. We willen emino ondersteunen in hun missie om dit potentieel in de markt naar boven te halen, op een respectvolle manier.”

Corona heeft ook hier de zaken niet makkelijker gemaakt. Door het hoge tempo waarin bedrijven CV’s screenen, is het vertrouwen in kandidaten met een atypisch profiel wat afgekalfd. En daarbij komen ook de nieuwe vormen van werken: “Het hybride werken creëert soms nog een bijkomende drempel,” aldus Christel Witgeers. “Hopelijk kan er, wanneer iedereen weer helemaal overeind staat na Corona, meer focus gelegd worden op innovatief rekruteren. Daar ligt veel potentieel om de kloof tussen ongewoon talent en de werkgever te verkleinen. We kunnen op dat gebied nog zo veel betekenen. Met Twegos ValueFit zetten we daar al een mooie stap.”