Twegos-methode versnelt het pad naar betere kandidaatprofielen bij Manhattn’s

Met Twegos de lat hoger leggen

In oktober 2014 zag het eerste burgerrestaurant van Manhattn’s – dat op de Louizalaan in Brussel – het levenslicht. Ondertussen zijn er vijf restaurants in België, drie in Brussel en telkens één in Gent en Antwerpen. “Dit najaar openen we ook ons eerste restaurant in het buitenland, meer bepaald in Parijs,” legt stichter Jerome Vandermeulen uit. “We zijn eind vorig jaar in zee gegaan met Twegos. Waarom? Wel in eerste instantie omdat we de lat hoger willen leggen op het vlak van ons personeel. In onze sector is de juiste mindset van cruciaal belang. En die wordt grotendeels bepaald door een juiste fit met de company values van Manhattn’s.” Gesneden koek voor Twegos dus. “De methode past ook perfect in ons volledige mindsetplaatje, waarbij we bijvoorbeeld ook het gedrag van onze mensen nagaan via mystery shoppers. 

Verschillende waarden betekent verschillende algoritmes

De Twegos-methode is dus het perfecte instrument om de juiste mensen aan te trekken in de juiste functies bij Manhattn’s. “Bij Manhattn’s hanteren we enerzijds algemene bedrijfswaarden, maar anderzijds ook waarden die specifiek gelinkt zijn aan bepaalde functieniveaus. Met de Twegos-methode meten we dus het gedrag, de mindset en de fit met de waarden. Voor ons betekent dit een echte professionalisering van ons hr- en recruteringsbeleid.’

Bij Manhattn’s werken ze met vier functieniveaus: zaalpersoneel, keukenpersoneel, teamleaders en store managers. ‘Voor elk van deze functieniveaus hebben we een andere referentiegroep bemeten,’ licht Jurgen Noël, een van de oprichters van Twegos, toe. “Zo brengen we meer systematiek in het recruterings- en hr-beleid binnen Manhattn’s en dat voor de verschillende functieniveaus.”

Betere profielen

Manhattn’s werkt nu drie maanden met de Twegos-methode. Jerome is alvast tevreden met de eerste resultaten. “We stellen al een wezenlijk verschil vast,” licht hij toe. “We trekken betere profielen aan en op het niveau van de verschillende functies gaan we veel systematischer en professioneler te werk. Dat belooft voor de toekomst.”

Voor Manhattn’s is de samenwerking met Twegos alvast een succes.

In Twegos vond de keten van hamburgerrestaurants een methode om de fit met de bedrijfswaarden van haar personeelsleden op een objectieve manier te beoordelen. Met Twegos kon Manhattn’s z’n hr- en aanwervingsbeleid ook gerichter, systematischer en professioneler invullen en dat voor de vier verschillende functieniveaus.