Personeelsverloop in de horeca: zo ga je de strijd aan

Personeelsverloop is een aanzienlijk probleem. Een onderzoek van Linkedin Talent Solutions toonde een verloop op jaarbasis van gemiddeld 10,9%. En voor de horeca stijgen deze percentages tot wel 17,2%. Beginnende werknemers kwijtspelen, kost de werkgever tot 50% van hun jaarsalaris, bij technische of senior werknemers is dit nog hoger, tot 125% van hun jaarsalaris.

Elementen die eigen zijn aan de sector, zoals seizoensgebondenheid en de vrij jonge gemiddelde leeftijd van de werknemers, spelen zeker mee. Maar de redenen waarom de horeca met een hoog personeelsverloop kampt, zijn diverser. Ze zijn grotendeels gekoppeld aan “cultuur fit” en de betrokkenheid en verbondenheid bij de werkgever.

Bedrijfswaarden in kaart brengen

Uw echte bedrijfscultuur kennen, begint bij een juiste meting. De waarden die het management voorop stelt, zijn namelijk maar zelden gelijk aan de waarden die daadwerkelijk leven op de werkvloer. In grote organisaties zijn grote verschillen merkbaar op winkelniveau of teamniveau. Voor een restaurantketen of hotelgroep is het daarom aan te raden om op deze niveaus te meten.

Twegos gebruikt een bottom-up meting, uitgaande van individuen. Zo krijgt men referentiegroepen, waarin vervolgens optimalisaties kunnen gedaan worden door bijvoorbeeld individuen te hergroeperen of kandidaten in het rekruteringsproces op de juiste plek te gaan inzetten.

Een goede match voorspelt met grote nauwkeurigheid de betrokkenheid, werktevredenheid en behoud van personeel.

De perfecte matches voorspellen

Dankzij de screening van kandidaten, met behulp van Twegos ‘value fit model, kunnen betere matches worden gemaakt met een team, manager of bedrijf. Een succesverhaal vinden we in het rekruteringsproces van internationale restaurantgroep Le Pain Quotidien. 16 maanden na de lancering van de methode, lieten ze een daling van personeelsverloop van 31% optekenen. Kandidaten die vooraf waren geselecteerd door het Twegos-algoritme scoorden hoger in attitude-evaluaties en leerden gemakkelijker nieuwe vaardigheden.

Minder personeelsverloop is kostenbesparing

De kosten voor het aannemen en opleiden van een medewerker bij Le Pain Quotidien bedragen gemiddeld 5000 euro. Omdat er nu jaarlijks 75 mensen minder het bedrijf verlaten, levert dit een kostenbesparing op van 375.000 euro. En dan zijn verborgen kosten nog niet meegerekend: minder betrokken werknemers hebben een negatieve impact op de productiviteit en de moraal van hun collega’s.

Twegos heeft een model ontwikkeld om de kosten te berekenen die gepaard gaan met ‘mismatches’ en  personeelsverloop in de horeca. Neem contact op met het team om inzicht te krijgen in de cijfers en mogelijke voordelen voor uw teams.

In het nieuws

Als een van de belangrijkste HR-uitdagingen voor de horeca, krijgt het Twegos-algoritme regelmatig persaandacht. Hieronder staan ​​enkele van de meest recente publicaties in de Belgische nationale kranten.

De Standaard en Het Nieuwsblad koppen “Hoe Le Pain Quotidien haar personeelsverloop drastisch kon verlagen”

Jobat publiceerde “5 vragen over de cultural fit met jouw werkgever”